Opšti cilj

kojim težimo kao tim je da svako dete bude srećno i ispunjeno, jer kada je dete zadovoljno sobom i okolinom, mnogo brže uči i postaje socijalno i emotivno zrelo i razvija pozitivne interakcije sa drugima oko sebe.

Metoda učenja

Naš metod je Montesori metod koji je davne 1907 godine razvila pedijatar Marija Montesori.

Suština Montesori metoda je u kreiranju ličnosti deteta.

“Detetov absorbujući um ima moć izbavljenja i ujedinjenja čovečanstva. Ako ima pomoći i spasa, oni mogu doći samo od deteta koje je tvorevina čoveka”. Marija Montesori

Dete uzrasta do šest godina prolazi kroz proces pojave svesti i volje, i samim tim polako postaje samosvesno biće. Primenom Montesori filozofije i Montesori materijala (posebni didaktički materijali koje je razvila M.Montesori i koji se koriste u edukaciji u Sunny Kids vrtiću) pružaju detetu mogućnosti za sakupljanjem novih znanja i da kontinuirano razvija svoju svest.

Montesori metod ima cilj da kod dece predškolskog uzrasta, krenuvši već od 12 meseci, razvije osećaj samostalnosti. Na taj način deca od malih nogu prihvataju urednost, radne navike, disciplinu i red. U toku dana deca učestvuju u aktivnostima iz oblasti botanike, geografije, praktičnog života, kulture ponašanja, umetnosti, ekologije, dečijeg stvaralaštva (likovnog, dramskog, plesnog), kao i osnovama sporta, muziciranja i engleskog jezika.

Za Montessori program je karakteristična upotreba specijalno dizajniranih didaktičkih materijala koji imaju za cilj unapređenje fine i grube motorike, slušne percepcije,obima pažnje, ali i razvoja govora, u smislu proširenja fonda i bogaćenja rečnika dece. Program koji se zasniva na Montesori metodu naglašava značaj i vezy između svih živih bića kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu, smisao i cilj postojanja u životu.

ČETIRI GLAVNE OBLASTI U NAŠEM PREDŠKOLSKOM PROGRAMU

Praktican zivot

Deca uče kako da vezuju pertle na cipelama, kako da okače jaknu na čiviluk, uče kako sama da očiste posle svake aktivnosti, i da vrate didaktička sredstva na mesto posle svake upotrebe.

Ucenje kroz koriscenje cula

Vežbe su napravljene tako da deca koriste svih pet čula kako bi sticala znanja iz okoline. Na primer, dete uči o lišću koje opada tako što koristi čulo dodira kako bi osetilo koliko je lišće krto.

Jezik umetnosti

Deca se podstiču da se izraze verbalno i uče da prepoznaju i da prate određena slova. To čini osnovu za kasnije učenje čitanja i pisanja.

Matematika i geometrija

Deca uče o brojevima uz pomoć ruku korišćenjem posebnih Montesori materijala, i tako savladavaju sabiranje, množenje i druge matematičke operacije sa lakoćom i radošću.

Ostale oblasti koju ne treba zanemariti i kojoj se takođe posvećuje pažnja je učenje o muzici, umetnosti, životinjama, geografiji…

Sve oblasti koje se izučavaju su međusobno povezane. Igračke i didaktički materijali koji se koriste za učenje su postavljeni svugde po učionici, tako da dete kada uđe može da vidi šta je ponuđeno i da samo odabere zadatak – “rad” koji će rešavati prema sopstvenom interesovanju.

Za rešavanje zadatka koriste se knjige, slagalice, umetnički projekti….

Kada dete uspešno reši zadatak, ono svoj rad stavlja na policu i prelazi na rešavanje drugog problema.

Dnevni raspored predviđa igranje dece samostalno ili u grupama.

Vaspitač tokom svih aktivnosti zauzima kreativan pristup, kako bi deca kroz igru imala priliku da ujedno i uče. Cilj ovih šarolikih aktivnosti je da deca svaki dan provedu svoje vreme u vrtiću što produktivnije i kvalitetnije sticajući uvek nova znanja kroz spontane igre i intencionalne aktivnosti kreirane od strane vaspitača

ČETIRI GLAVNE OBLASTI U NAŠEM PREDŠKOLSKOM PROGRAMU

Praktican zivot

Deca uče kako da vezuju pertle na cipelama, kako da okače jaknu na čiviluk, uče kako sama da očiste posle svake aktivnosti, i da vrate didaktička sredstva na mesto posle svake upotrebe.

Ucenje kroz koriscenje cula

Vežbe su napravljene tako da deca koriste svih pet čula kako bi sticala znanja iz okoline. Na primer, dete uči o lišću koje opada tako što koristi čulo dodira kako bi osetilo koliko je lišće krto.

Jezik umetnosti

Deca se podstiču da se izraze verbalno i uče da prepoznaju i da prate određena slova. To čini osnovu za kasnije učenje čitanja i pisanja.

Matematika i geometrija

Deca uče o brojevima uz pomoć ruku korišćenjem posebnih Montesori materijala, i tako savladavaju sabiranje, množenje i druge matematičke operacije sa lakoćom i radošću.

Ostale oblasti koju ne treba zanemariti i kojoj se takođe posvećuje pažnja je učenje o muzici, umetnosti, životinjama, geografiji…

Sve oblasti koje se izučavaju su međusobno povezane. Igračke i didaktički materijali koji se koriste za učenje su postavljeni svugde po učionici, tako da dete kada uđe može da vidi šta je ponuđeno i da samo odabere zadatak – “rad” koji će rešavati prema sopstvenom interesovanju.

Za rešavanje zadatka koriste se knjige, slagalice, umetnički projekti….

Kada dete uspešno reši zadatak, ono svoj rad stavlja na policu i prelazi na rešavanje drugog problema.

Dnevni raspored predviđa igranje dece samostalno ili u grupama.

Vaspitač tokom svih aktivnosti zauzima kreativan pristup, kako bi deca kroz igru imala priliku da ujedno i uče. Cilj ovih šarolikih aktivnosti je da deca svaki dan provedu svoje vreme u vrtiću što produktivnije i kvalitetnije sticajući uvek nova znanja kroz spontane igre i intencionalne aktivnosti kreirane od strane vaspitača