Osecaj pripadnosti i samopouzdanja

Osnivač predškolske ustanove“Sunny kids”,Ivana Stojičić je dugogodišnji vaspitač/nastavnik iz Australije.

Ivana je magistrirala na fakultetu Western Sydney University “Odsek za obrazovanje i vaspitanje” 2002. godine, da bi kasnije završila Postdiplomske studije za “Nastavnika u osnovnoj skoli” na fakultetu Deakin University, 2009. godine.

Ivana je dugo radila sa decom uzrasta od 2 godine do 13 godina po Australijskom modelu predškolskog i školskog vaspitanja i obrazovanja,tj. na shvatanju i pristupu da deca uče bolje i imaju potrebu da nešto saznaju kroz spontane aktivnosti koje sami kreiraju na već planiranim i namenski postavljenim didaktičkim i edukativnim materijalima.

Deca se posmatraju (formalno informalno) za koje aktivnosti (learning experiences) se najviše interesuju pa se u skladu sa tim određuju dalje vaspitno-obrazovne aktivnosti. Vaspitač prati ciklus “posmatra-planira-deluje” u skladu sa dečijim interesovanjima i potrebama – evaluira dečije shvatanje konktretne vaspitno–obrazovne aktivnosti da bi odredio/la dalji vaspitno-obrazovni rad (follow up learning experiences).