Opšti cilj naše predškolske ustanove “Sunny kids” je:

• Podsticanje celokupnog detetovog razvoja uz uvažavanje svih njegovih potencijala i to kroz intencionalne obrazovne i spontane aktivnosti.

• Program prati i uvažava Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srbije kao i Australijski kurikulum, tačnije program rada poznate mreže predškolskih ustanova u Australiiji C&K gde je osnivač Ivana Stojičić ( Nastavnik/Vaspitač) dugo godina sticala neophodno iskustvo u radu sa decom mlađeg i predškolskog uzrasta.

• Program je bilingvalni (srpski/engleski)

Specifični ciljevi

• Razvoj osećaja pripadnosti,samopouzdanja
• Olakšanje procesa adaptacije
• Podsticanje razvoja saznanja o sebi i sopstvenim osećanjima i potrebama,razvijanje pozitivne slike o sebi
• Podrška osamostaljivanju dece u svakodnevnim aktivnostima
• Proširivanje dečijeg iskustva u različitim oblastima
• Razvoj i podsticaj dečijeg kritičkog/logičkog razmišljanja
• Podsticanje socijalnog saznanja,razumevanja i prihvatanja međusobnih razlika
• Podsticanje rada u grupi-razvijanje komunikativnih sposobnosti
• Razvijanje kreativnog izražavanja kroz likovne,dramske,plesne,muzičke i druge aktivnosti
• Praćenje i podsticanje fizičko-senzornog razvoja dece
• Podsticanje socijalno-emotivnog razvoja
• Aktivno učenje
• Razvoj i podsticaj fizičko-motoričkog razvoja

Ovi ciljevi su samo polazišta za njihovu kreativnu razradu i prilagođavanje svakome od dece sa kojom se radi. Programski ciljevi i zadaci su samo polazišta za dalji kreativni rad vaspitača i dece a realizuju se kroz mesečno,nedeljno i dnevno planiranje što zahteva poštovanje:

• Uzrasnih mogućnosti dece
• Različitih aspekata razvoja
• Pokazatelja praćenja razvoja svakog deteta (dokumentovanje dečijeg razvoja i evaluacija;izrada portfolia za svako dete u grupi)
• Individualnih i grupnih interesovanja i potreba dece
• Osvarene saradnje sa roditeljima i sredinom