Opšti cilj naše predškolske ustanove “Sunny kids” je:

Podsticanje celokupnog detetovog razvoja uz uvažavanje svih njegovih potencijala i to kroz intencionalne obrazovne i spontane aktivnosti.

Program prati i uvažava Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srbije kao i Australijski kurikulum, tačnije program rada poznate mreže predškolskih ustanova u Australiiji C&K gde je osnivač Ivana Stojičić ( Nastavnik/Vaspitač) dugo godina sticala neophodno iskustvo u radu sa decom mlađeg i predškolskog uzrasta.

Program je bilingvalni (srpski/engleski)

Specifični ciljevi

Razvoj osećaja pripadnosti,samopouzdanja

Olakšanje procesa adaptacije

Podsticanje razvoja saznanja o sebi i sopstvenim osećanjima i potrebama,razvijanje pozitivne slike o sebi

Podrška osamostaljivanju dece u svakodnevnim aktivnostima

Proširivanje dečijeg iskustva u različitim oblastima

Razvoj i podsticaj dečijeg kritičkog/logičkog razmišljanja

Podsticanje socijalnog saznanja,razumevanja i prihvatanja međusobnih razlika

Podsticanje rada u grupi-razvijanje komunikativnih sposobnosti

Razvijanje kreativnog izražavanja kroz likovne,dramske,plesne,muzičke i druge aktivnosti

Praćenje i podsticanje fizičko-senzornog razvoja dece

Podsticanje socijalno-emotivnog razvoja

Aktivno učenje

Razvoj i podsticaj fizičko-motoričkog razvoja

Ovi ciljevi su samo polazišta za njihovu kreativnu razradu i prilagođavanje svakome od dece sa kojom se radi. Programski ciljevi i zadaci su samo polazišta za dalji kreativni rad vaspitača i dece a realizuju se kroz mesečno,nedeljno i dnevno planiranje što zahteva poštovanje:

Uzrasnih mogućnosti dece

Različitih aspekata razvoja

Pokazatelja praćenja razvoja svakog deteta (dokumentovanje dečijeg razvoja i evaluacija;izrada portfolia za svako dete u grupi)

Individualnih i grupnih interesovanja i potreba dece

Osvarene saradnje sa roditeljima i sredinom