Circle time: je važan deo našeg svakodnevnog vaspitno-obrazovnog rada sa decom.

CIRCLE time, razmena misljenja i iskustava

Ovo kružno druženje je obavezno ujutru,kada deca dođu u školu,kada se obrađuju teme za dan planirane i čuju dečija mišljenja i sugestije za dan koji predstoji
Pred kraj vaspitno obrazovnog rada za dan pred odlazak kući da se sumira dan,da se analiziraju aktivnosti urađene u toku dana i da se zajedno planira za sledeći dan i otpeva “goodbye song”.

Ustanova određuje dnevne,nedeljne i mesečne teme planirane na osnovu intencionalnog posmatranja i vaspitanja dece kao i teme nastale kao rezultat dečijeg interesovanja i spontane igre sa određenim didaktičkim materijalima.

CIRCLE time1
CIRCLE time

“Sunny kids” deci pruža mogućnost da progovore engleski kao maternji i da na engleskom jeziku mogu da izraze sve svoje veštine,znanja i osećanja.Naša ustanova raste i menja se zajedno sa decom i čeka decu da je sami kreiraju.

Circle time: je važan deo našeg svakodnevnog vaspitno-obrazovnog rada sa decom.

CIRCLE time, razmena misljenja i iskustava

Ovo kružno druženje je obavezno ujutru,kada deca dođu u školu,kada se obrađuju teme za dan planirane i čuju dečija mišljenja i sugestije za dan koji predstoji
Pred kraj vaspitno obrazovnog rada za dan pred odlazak kući da se sumira dan,da se analiziraju aktivnosti urađene u toku dana i da se zajedno planira za sledeći dan i otpeva “goodbye song”.

CIRCLE time1

Ustanova određuje dnevne,nedeljne i mesečne teme planirane na osnovu intencionalnog posmatranja i vaspitanja dece kao i teme nastale kao rezultat dečijeg interesovanja i spontane igre sa određenim didaktičkim materijalima.

CIRCLE time

“Sunny kids” deci pruža mogućnost da progovore engleski kao maternji i da na engleskom jeziku mogu da izraze sve svoje veštine,znanja i osećanja.Naša ustanova raste i menja se zajedno sa decom i čeka decu da je sami kreiraju.