Vaspitne grupe

Logomakr_1gEwHd

Predškolska ustanova "Sunny kids" nalazi se u savremeno opremljenom prostoru od 90 kvadrata u ulici Mileševska 3a, stan 5.

Logomakr_1YEwDl

Predškolska ustanova “Sunny kids” poseduje dve učionice  koje su opremljene savremenim didaktičkim materijalima i koje su urađene u skladu sa Reggio Emilio flizofijom(prostor ima ulogu “trećeg vaspitača”) 

Logomakr_3HHE0t

U objektu vrtića deca su raspoređena u 2 vaspitne grupe – mlađa, i predškolska vaspitna grupa.

Logomakr_0UBUaz

Prilikom formiranja grupa vodimo računa o kalendarskom uzrastu dece, ali i o njihovim sposobnostima i interesovanjima.

Logomakr_2fBufO

Broj dece u grupama je optimalan i omogućava realizaciju plana i programa na grupnom i individualnom nivou.

Logomakr_61eUbd

O deci u svakoj od grupa brine  po jedan vaspitač (grupe mogu biti maksimalno sa 15 dece), grupe su male i omogućavaju medicinskim sestrama i vaspitačima da individualno pristupe svakom detetu.

Logomakr_0XY34D

 O deci i o njihovom fizičkom razvoju u svakoj od grupa brine takođe i specijalista fizikalne medicine.